Toiminnan tavoitteet

Uudenmaan Muistiluotsi on sitoutunut koko Muistiluotsi - verkoston laatulupauksen mukaisesti antamaan muistisairaalle ja hänen perheelleen tiedollista tukea ja toimimaan sen puolesta, että muistisairas ihminen ja hänen läheisensä voivat toimia täysivaltaisena jäsenenä toimintaympäristössään ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Muistiluotsi-ohjelman sisältöalueet ovat asiakastyö, vapaaehtoistoiminta sekä vaikuttaminen ja verkottuminen.

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan osatavoitteet

  • Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä elämänhallinnan vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen
  • Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen
  • Muistiyhdistyksen roolin vahvistaminen osana sosiaalisen tuen kokonaisuutta
  • Yhdistysyhteistyön vahvistaminen
  • Muistityön ammattilaisten ja vapaaehtoisten verkostoitumisen tukeminen
  • Muistiyhdistysten tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen sekä näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen
  • Muistinhuollon edistäminen

Uudenmaan Muistiluotsin toiminnan taustalla on Muistiliiton strategia.